Numele cărţii: “Întoarcerea huliganului”

Autor: Norman Manea

Editura: POLIROM

Anul apariţiei: 2011

Mi-a căzut în mâini una din cărțile lui Norman Manea, și am vrut să deslușesc despre ce „Întoarcere a huliganului”

este vorba. Este o carte care nu mi-a lăsat nici emoții, nici prea multe amintiri, doar câteva considerații demne de luat în seamă.

Avem de-a face cu o autobiografie, încărcată cu relatări obiective de fapte, comentarii subiective pe marginea acelor fapte și întâmplări, și ușoare nuanțe interpretative care ar putea să îl includă pe cititor. Ceea ce face din această carte una destul de puțin memorabilă este nuanța interpretativă prea ușoară, ca și pasivitatea la care este invitat cititorul în procesul de înregistrare a conținutului paginilor.

Dar un fapt este evident: este o carte care merită adăugată la lista de lecturi, pentru a evalua corect o stare de lucruri: cea a scriitorului român care a emigrat în SUA, dar care a rămas un neadaptat, atât la Jormania, cât și la SUA.

Referințele la „anii huliganici” dau o tentă de intertextualitate, ceea ce ar putea fi și o invitație de a continua lectura cu cartea lui Mihail Sebastian – „Cum am devenit huligan”. Lucru posibil în caz că scânteia aprinsă de paginile lui Norman Manea are suficientă forță de a stârni curiozitatea încât să cauți în mod special o continuare a explicațiilor despre „huliganism”.